Afspraak

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op via 06 -225 34 447 of esther@mesologiegroenehart.nl.

Indien ik de telefoon niet kan beantwoorden, kunt u de voicemail inspreken.
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing via de huisarts nodig. Wilt u weten of het consult door uw verzekering wordt vergoed? Kijk dan bij kosten en vergoedingen.

Het is belangrijk een goed beeld van uw klachten te krijgen en daarom vraag ik u het intakeformulier in te vullen. Voor kinderen is er per leeftijdscategorie een apart intakeformulier. U kunt kiezen een digitale versie of een printversie in te vullen.

Wilt u eventuele medicijnen en/of supplementen die u slikt meenemen?

Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Alle informatie wordt met de groots mogelijke zorg behandeld. Mesologie Groene Hart kan echter niet uitsluiten dat toegezonden e-mails en/of andere informatie door derden worden ingezien en kan in geen enkel geval hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Parkeren kan voor de deur. Tot 18 uur is het betaald parkeren, na 18 uur is parkeren gratis.
De praktijk is met de rolstoel goed bereikbaar.