Mesologie

WAT IS MESOLOGIE?

Mesologie is een vorm van geneeskunde die de reguliere (westerse) geneeskunde combineert met de alternatieve-, en oosterse geneeskunde. Dit geeft een brede kijk op gezondheid en ziekte. Gedurende de 5 jarige deeltijd opleiding komt de anatomie, fysiologie en pathologie aan bod maar ook voedingsleer, TCM (Traditioneel  Chinese geneeswijze), Ayurveda, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en psychologie.

Door invloeden van buitenaf (virus,verkeerde voeding, ongeluk e.d.) maar ook van binnenuit, kunnen processen in het lichaam verstoord worden. Aangezien ieder persoon en lichaam uniek is, reageert een ieder hier individueel op. Door vanuit meerdere invalshoeken onderzoek te doen en uitgebreid te testen, krijgt de mesoloog een beeld van de oorzaak van de klachten.

De mesoloog onderzoekt wat voor u de stressor is die tot klachten leidt. Welke lichaamsfuncties verlopen bij u niet goed en wat heeft u nodig om deze te herstellen. Deze individuele en oorzakelijke benadering maakt mesologie uniek.

Mesologie kan zowel op zichzelf staand, als aanvullend op reguliere zorg ingezet worden. Voor acute zaken bent u aangewezen op de reguliere zorg, maar veel mensen kampen met langdurige klachten waarbij verbetering achterwege blijft. Juist voor chronische klachten, zoals buikklachten, hoofdpijn, vermoeidheid en allergieën, kan mesologie verbetering bieden.

Mesologie is ook geschikt voor kinderen. Kinderen reageren over het algemeen goed en snel op de behandeling.

Mesologie Groene Hart