Over mij

OVER MIJ

Ruim 6 jaar ben ik als verpleegkundige A op de afdeling verloskunde van een Academisch Ziekenhuis werkzaam geweest en heb ik de obstetrie (verloskunde) specialisatie behaald.
Hierna heb ik mijn werkveld verlegd buiten het ziekenhuis en heb ik als praktijkverpleegkundige op de Medische Zorg van een asielzoekerscentrum en een gevangenis gewerkt.

In bovenstaande sectoren wordt gewerkt met vaststaande protocollen en is de behandeling veelal gericht op symptoombestrijding. Ik miste de oorzakelijke en individuele benadering. Voor chronische klachten heeft de reguliere zorg mijn inziens weinig te bieden en geneesmiddelen moeten vaak jarenlang geslikt worden. Verbetering en inzicht in de klachten is wel degelijk mogelijk.

Ik werd getriggerd door de brede, oorzakelijk en individuele visie van Mesologie en benĀ gestart met de 5 jarige deeltijd opleiding. Een studie waarin je geschoold wordt in Westerse geneeskunde, TCM (Traditioneel Chinese geneeskunde), Ayurveda, psychologie, voedingsleer, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en electro acupunctuur. In 2011 ben ik mijn eigen praktijk Mesologie Groene Hart gestart.

Als gediplomeerd Mesoloog sta ik geregistreerd in het Register voor Mesologen en ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).
Deze beroepsvereniging regelt onder meer de klachtenprocedure, beroepsethiek, tuchtrecht en verplichte nascholing. Tevens ben ik registreerd bij de SRBAG, een instantie van belang inzake vergoedingen door de ziektekostenverzekeraars.

Naast de verplichte nascholingen vanuit de beroepsgroep, heb ik meerdere ayurvedische en orthomoleculaire seminars en lezingen gevolgd.

YOUDID-EsthervanLuik (3)